strefa klienta
SKŁADKI ZUS OBOWIAZUJĄCE W 2019 ROKU
Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującymi, twórców, artystów, oraz osób wykonujących wolny zawód.
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
składka na ubezpieczenia społeczne (bez chorobowego)
składka na ubezpieczenia społeczne (z chorobowym)
składka na fundusz pracy
obniżona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
składka na ubezpieczenia społeczne (bez chorobowego)
składka na ubezpieczenia społeczne (z chorobowym)
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
składka na ubezpieczenie zdrowotne
2859,00 zł
834,55 zł
904,60 zł
70,05 zł
675,00 zł
197,03 zł
213,57 zł
3803,566 zł
342,32 zł